Khoa Hóa học Ứng dụng đối thoại với sinh viên năm 2017
Vào lúc 18h30 ngày 12.12.2017 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản...
Hội thảo đóng góp chỉnh sửa chương trình đào tạo năm 2017
Hội thảo đóng góp chỉnh sửa chương trình đào tạo ...
Đại hội cựu SV Khoa HHUD - lần 1 năm 2017
Báo cáo chuyên đề cấp khoa tháng 7/2017
Vào lúc 8h00 ngày 28.7.2017 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản