Thông tin chi tiết học bổng, vui lòng xem chi tiết tại đây

Quyết định: Về việc tổ chức phát học bổng của Tiến sĩ Huỳnh Bá Giã cho sinh viên Khoa Hóa học Ứng dụng năm học 2016-2017
chi tiết thông báo xem tại đây

Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy tại trường Đại học Trà Vinh. Xem chi tiết quyết định tại đây