Thông báo: V/v treo cờ tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm  2018
Các bạn Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 1

Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần môn Công nghệ in

Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây (DA14HH, DA13HH, DA14HHB)

Thông báo: V/v Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2013 bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

Chi tiết thông báo các bạn Sinh viên xem tại đây

Thông báo: V/v sinh viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán mậu tuất năm 2018
Các bạn sinh viên vui lòng xem lịch nghỉ tại đây