Thông báo: Đăng ký xét tốt nghiệp trên cổng thông tin sinh viên
Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 1/2018
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: Về việc hỗ trợ sinh viên xác nhận vay vốn học tập theo hình thức vay thông qua hộ gia đình học kỳ II năm học 2017-2018
Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.

Thông báo: V/v thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện và đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật năm học 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại đây

Thông báo: V/v khiếu nại điểm rèn luyện (dự kiến lần 01) Học kỳ 1, năm học 2017-2018 của khóa 2013
Các bạn Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây