Thông báo: V/v tuyển dụng lao động Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: V/v khiếu nại điểm rèn luyện (dự kiến lần 02) Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây
Các bạn Sinh viên vui lòng xem mail để có thêm thông tin

Kế hoạch: V/v tốt nghiệp lớp Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2014 hệ chính quy thuộc Khoa Hóa học Ứng dụng
Các bạn Sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại đây

Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 3/2018
Chi tiết thông báo xem tại đây

Kế hoạch: V/v tổ chức Chương trình tuyển dụng thực tập sinh
Các bạn Sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại đây