Thông báo: Về việc tổ chức lễ khai giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học khóa 2013 (theo kế hoạch chung của trường)
- Thời gian tổ chức buổi lễ: Buổi sáng ngày 28/7/2018 (thứ 7)
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn (Giảng đường 1000 chổ) - Sinh viên có mặt đúng 7h00 tại địa điểm tổ chức buổi lễ
- Địa điểm, thời gian đăng ký tham dự buỗi lễ:
+ Văn phòng khoa Hóa học Ứng dụng - gặp cô Tuyết - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 02943 855246 (148)
+ Thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 20/7/2018.
- Trang phục và kinh phí tổ chức (theo thông tin đính kèm)
Kế hoạch và thông báo tổ chức lễ bể giảng các bạn Sinh viên vui lòng xem tại đây

Thông báo (thay thư mời) về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề - tháng 6
Chuyên đề: Hiệu ứng nhiệt - điện và ứng dụng
Báo cáo viên TS. Nguyễn Tấn Tài
Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp thông báo tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
Chi tiết thông báo các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây
Mẫu ý tưởng khởi nghiệp các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây

Quyết định về việc Hỗ trợ học bổng cho sinh viên nữ năm học 2017-2018 theo quy chế chi tiêu nội nộ ngày 29/12/2017
Các bạn Sinh viên xem chi tiết quyết định tại đây

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên, học kì II, NH: 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem quyết định tại đây

Quyết định trợ cấp xã hội cho Sinh viên, học kì II, NH: 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem quyết định tại đây