Các bạn Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNG HSING - ĐÀI LOAN

Trường đại học quốc gia Chung Hsing-Đài Loan thông tin về chương trình trao đổi sinh viên, như sau:

Thời gian đề cử: 15/9/2018 - 15/10/2018

Thời gian nộp hồ sơ: 15/10/2018 - 31/10/2018

Thời gian thực tập: 02/2019 - 6/2019

Học bổng (tuition waiver): 

  • Sinh tự chi trả bảo hiểm bắt buộc và chi phí ở.
  • Mức trợ cấp hàng tháng tùy thuộc vào ngân sách và trình độ của sinh viên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Ms. Christina Cheng (Northeast Asia, Europe and Africa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ms. Eva Lin (Asia and Oceania) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ms. Tina Hsu (America and Mainland China) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bạn sinh viên tham gia đề cử vui lòng hoàn thành form từ link bên dưới: https://goo.gl/forms/p3OvaQx0AIxxsTHv1

Thông báo: Về việc triển khai thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với Sinh viên năm học 2018-2019
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo (thay thư mời) về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề - tháng 7
Chuyên đề: Từ trường và sự tác động của từ trường vào cuộc sống
Báo cáo viên ThS. Phan Thanh Hùng
Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây

Quyết định: Công nhận sinh viên khóa 2016 thuộc Khoa Hóa học Ứng dụng chọn chuyên ngành học
Các bạn sinh viên xem quyết định tại đây