THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNG HSING - ĐÀI LOAN

Trường đại học quốc gia Chung Hsing-Đài Loan thông tin về chương trình trao đổi sinh viên, như sau:

Thời gian đề cử: 15/9/2018 - 15/10/2018

Thời gian nộp hồ sơ: 15/10/2018 - 31/10/2018

Thời gian thực tập: 02/2019 - 6/2019

Học bổng (tuition waiver): 

  • Sinh tự chi trả bảo hiểm bắt buộc và chi phí ở.
  • Mức trợ cấp hàng tháng tùy thuộc vào ngân sách và trình độ của sinh viên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Ms. Christina Cheng (Northeast Asia, Europe and Africa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ms. Eva Lin (Asia and Oceania) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ms. Tina Hsu (America and Mainland China) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bạn sinh viên tham gia đề cử vui lòng hoàn thành form từ link bên dưới: https://goo.gl/forms/p3OvaQx0AIxxsTHv1