Quyết định: Công nhận sinh viên khóa 2016 thuộc Khoa Hóa học Ứng dụng chọn chuyên ngành học
Các bạn sinh viên xem quyết định tại đây