Thông báo: Về việc tổ chức lễ khai giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học khóa 2013 (theo kế hoạch chung của trường)
- Thời gian tổ chức buổi lễ: Buổi sáng ngày 28/7/2018 (thứ 7)
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn (Giảng đường 1000 chổ) - Sinh viên có mặt đúng 7h00 tại địa điểm tổ chức buổi lễ
- Địa điểm, thời gian đăng ký tham dự buỗi lễ:
+ Văn phòng khoa Hóa học Ứng dụng - gặp cô Tuyết - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 02943 855246 (148)
+ Thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 20/7/2018.
- Trang phục và kinh phí tổ chức (theo thông tin đính kèm)
Kế hoạch và thông báo tổ chức lễ bể giảng các bạn Sinh viên vui lòng xem tại đây