Thông báo (thay thư mời) về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề - tháng 6
Chuyên đề: Hiệu ứng nhiệt - điện và ứng dụng
Báo cáo viên TS. Nguyễn Tấn Tài
Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây