Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp thông báo tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
Chi tiết thông báo các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây
Mẫu ý tưởng khởi nghiệp các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây