Thông báo: V/v tuyển dụng lao động Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh
Chi tiết thông báo xem tại đây