Thông báo: Đăng ký xét tốt nghiệp trên cổng thông tin sinh viên
Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây