Thông báo: V/v thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện và đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật năm học 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại đây