Kế hoạch: V/v tốt nghiệp lớp Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2014 hệ chính quy thuộc Khoa Hóa học Ứng dụng
Các bạn Sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại đây