Ngày 31/7/2017, Đại sứ quán Anh có Thư thông báo Chương trình học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh
Chi tiết Thư thông báo xem tại đây