Thông báo: Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu với Ts. Nguyễn Đăng Thanh Tùng

Thông tin chi tiết xem tại đây

Vào lúc 14h30 ngày 30/03/2018, tại Hội trường Khoa Nông nghiệp-Thủy sản, trường đại học Trà Vinh đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề “Ứng dụng hydrogel siêu hấp thụ trong nông nghiệp” của cô Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh, giảng viên khoa Hóa học Ứng dụng.  

 

Sáng ngày 19&26.01.2018 tại phòng A21.101 và Hội trường khoa Nông Nghiệp Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức báo cáo tổng kết thực tập cho 56 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Khóa 2015 đã hoàn thành đợt thực tập Coop 3 & 4 tại 20 Công ty và Doanh nghiệp trong Học kỳ I, năm học 2017-2018.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với lãnh đạo khoa một cách dân chủ và trách nhiệm cũng như góp phần giúp Khoa, Nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kịp thời các vấn đề mà sinh viên quan tâm trong năm học 2019 – 2020, vào 14 giờ 00 phút ngày 2 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Khoa Nông nghiệp Thủy sản, Khoa Hóa học Ứng Dụng – Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm  2019” Buổi đối thoại nhằm thiết lập kênh thông tin đa chiều giữa Khoa với sinh viên.

Kỹ năng mềm là thuật ngữ để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuôc sống chúng ta. Kỹ năng mềm là chỉ một tập hợp những phẩm chất, thói quen, quan điểm và sức hút xã hội của một cá nhân, giúp con người đó trở thành một nhân viên tốt và có khả năng thích nghi với đồng nghiệp và môi trường của doanh nghiệp. Vì vậy kỹ năng mềm cũng không kém phần quan trọng so với các kỹ năng cứng về chuyên môn. Và đặc biệt trong thời đại hiện nay các công ty và doanh nghiệp ngày càng coi trọng những sinh viên ra trường có kỹ năng mềm. Nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng mềm và định hướng cho sinh viên những kỹ năng phù hợp với chuẩn đầu ra của ngành đạo tạo cũng như nhu cầu của nhà sử dụng lao động, từ đó có thể giúp sinh viên lựa chọn những kỹ năng mềm phù hợp trong học phần kỹ năng mềm theo quy định của nhà trường. Với ý nghĩa đó, vào lúc 8h00, ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Khoa Nông Nghiệp Thủy sản, trường Đại học Trà Vinh, Khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi “Tư vấn định hướng kỹ năng mềm cho sinh viên”