Kỹ năng mềm là thuật ngữ để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuôc sống chúng ta. Kỹ năng mềm là chỉ một tập hợp những phẩm chất, thói quen, quan điểm và sức hút xã hội của một cá nhân, giúp con người đó trở thành một nhân viên tốt và có khả năng thích nghi với đồng nghiệp và môi trường của doanh nghiệp. Vì vậy kỹ năng mềm cũng không kém phần quan trọng so với các kỹ năng cứng về chuyên môn. Và đặc biệt trong thời đại hiện nay các công ty và doanh nghiệp ngày càng coi trọng những sinh viên ra trường có kỹ năng mềm. Nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng mềm và định hướng cho sinh viên những kỹ năng phù hợp với chuẩn đầu ra của ngành đạo tạo cũng như nhu cầu của nhà sử dụng lao động, từ đó có thể giúp sinh viên lựa chọn những kỹ năng mềm phù hợp trong học phần kỹ năng mềm theo quy định của nhà trường. Với ý nghĩa đó, vào lúc 8h00, ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Khoa Nông Nghiệp Thủy sản, trường Đại học Trà Vinh, Khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi “Tư vấn định hướng kỹ năng mềm cho sinh viên”

Buổi tư vấn đã mời các đại biểu từ các đơn vị: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thảo, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và môi trường DVN, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Dạy và Học đến tư vấn, định hướng và chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề liên quan đến kỹ năng mềm với các em sinh viên thuộc Khoa.

Mở đầu buổi tư vấn định hướng kỹ năng mềm, cô Thạch Thị Dân- Phó Hiệu trưởng Nhà trường, kiêm Trưởng Khoa Hóa Học Ứng dụng đã phát biểu về tầm quan trong việc học Kỹ năng mềm của sinh viên và gửi lời cám ơn sự hiện diện đến các quý đại diện của công ty doanh nghiệp.

Cô Thạch Thị Dân phát biểu trong buổi tư vấn định hướng kỹ năng mềm

Tiếp theo đó, là cô Trương Thị Mỹ Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Dạy và Học đã chia sẻ tầm quan trọng của việc học và rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên và giới thiệu các học phần kỹ năng mềm tại Trường Đại học Trà Vinh.

Cô Trương Thị Mỹ Huyền - giới thiệu các học phần kỹ năng mềm tại Trường Đại học Trà Vinh

Bà Đỗ Thị Diễm ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh đã chia sẻ các kinh nghiệm kỹ năng mềm cần có của sinh viên coop, và sinh viên tốt nghiệp mà doanh nghiệp hay công ty yêu cầu. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề cần có của sinh viên.

Bà Đỗ Thị Diễm ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh đã chia sẻ các kinh nghiệm cho sinh viên.

Ông Nguyễn Minh Luân, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thảo đã chia sẻ các kinh nghiệm kỹ năng mềm mà sinh viên làm tại công ty Thanh Thảo. Ông cũng nhấn mạnh sự yêu cầu của các doanh nghiệp hiện nay đòi hỏi các kỹ năng mềm của sinh viên khi được tuyển dụng.

Ông Nguyễn Minh Luân chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tư vấn kỹ năng mềm.

Ông Trương Văn Lâm, Phó Giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư và môi trường DVN cũng chia sẻ những kinh nghiệm cần có khi làm việc tại công ty này đồng thời cũng nhấn mạnh các kỹ năng mềm cần có của sinh viên là kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

Ông Trương Văn Lâm chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tư vấn kỹ năng mềm.

Các bạn sinh viên đã đặt câu hỏi liên quan đến chương trình kỹ năng mềm, cũng như những kinh nghiệm khi xin việc làm, phỏng vấn và làm việc tại doanh nghiệp.

Sinh viên các khóa đặt câu hỏi cho doanh nghiệp

Sau gần hai giờ làm việc, buổi tư vấn định hướng kỹ năng mềm đã kết thúc tốt đẹp. Với niềm tin và có một quyết tâm mới của các em sinh viên sẽ cố gắng phấn đấu và rèn luyện kỹ năng mềm ngay khi còn ngồi ghế nhà trường để tự khẳng định mình và tạo cho mình những kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khi ra trường.
Nguyễn Thị Thu Hà