Nhằm thực hiện mục tiêu và giá trị cốt lõi của nhà trường trong việc gắn kết thực tiễn và phục vụ cộng đồng, chuyển giao kỹ thuật ứng dụng. Ngày 17/8/2019 và 18/8/2019 khoa Hóa học Ứng dụng trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Thế Nam, thầy Nguyễn Thiện Thảo,  cô Mã Thái Hòa, cô Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh, cô Huỳnh Thị Hồng Hoa, cô Mai Thị Thùy Lam.

Sinh viên dưới sự hướng dẫn của quý thầy cô Khoa Hóa học Ứng dụng đã tiến hành lấy mẫu nước giếng khoan, lắp ráp mô hình thử nghiệm xử lý mẫu nước giếng khoan, kiểm tra chất lượng nước trước và sau khi qua mô hình, hoàn thiện một số hệ thống xử lý nước giếng khoan tặng một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Long Hưng 2 - xã Hòa Minh - huyện Châu Thành, ấp Phú Phong 2, Xã Bình Phú, huyện Càng Long và Ấp Ba Tục B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú.

Sinh viên khóa 2016, 2017 lắp hệ thống lọc tại Xã Bình Phú – Huyện Càng Long - Tỉnh Trà Vinh.

Sinh viên khóa 2015, 2018 lắp hệ thống lọc tại Xã Thanh Sơn – Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh.


Sinh viên khóa 2015, 2018 lắp hệ thống lọc tại Xã Hòa Minh – Huyện Châu Thành - Tỉnh Trà Vinh.

Hệ thống lọc với các vật liệu: bộ vỏ cột lọc thô, vật liệu lọc phèn, than hoạt tính khi đưa vào sử dụng sẽ giúp loại bỏ phèn, một số kim loại nặng từ nguồn nước giếng khoan. Với mong muốn sau khi hoàn thành, sẽ góp phần hỗ trợ cho một số hộ gia đình có nguồn nước sạch, dùng trong sinh hoạt. Bên cạnh đó thông qua việc phổ biến kỹ thuật lọc nước thô, sẽ hỗ trợ thêm người dân biết cách chế tạo, lắp đặt các hệ thống lọc nước đơn giản, dùng trong sinh hoạt, đồng thời giúp các em sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành, gắn lý thuyết được học và thực tiễn cuộc sống, phục vụ lợi ích cho cộng đồng.

Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Anh Thư