Nhằm thiết lập kênh thông tin đa chiều giữa Khoa với sinh viên, tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với lãnh đạo khoa một cách dân chủ và trách nhiệm cũng như góp phần giúp Khoa, Nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các vấn đề mà sinh viên quan, ngày 26 tháng 11 năm 2018, Khoa Hóa học Ứng Dụng đã tổ chức buổi “Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2018-2019”.

Buổi đối thoại diễn ra với chủ trì của cô Thạch Thị Dân-Phó hiệu trưởng nhà trường kiêm Trưởng Khoa Hóa học Ứng dụng, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc trường cùng các thầy/cô là trưởng, phó Bộ môn, phòng thí nghiệm, điều phối viên chương trình Coop, Bí thư Đoàn Khoa, các giảng viên, chuyên viên, sinh viên Khoa Hóa học Ứng dụng tham dự.

Lãnh đạo Khoa-Phòng tham gia buổi đối thoại

Sinh viên Khoa Hóa học Ứng dụng tham gia buổi đối thoại
Trong thời gian đối thoại, lãnh đạo Khoa đã tiếp nhận hơn 20 câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: chế độ chính sách, đăng ký học phần môn học, thời gian Coop, học phí, điểm rèn luyện, điều kiện làm luận văn, thời gian tốt nghiệp,… Sinh viên được giải thích rõ hơn về việc đăng ký cải thiện môn học, phân biệt và hiểu rõ về chương trình coop, thực tập thực tế giúp các em có định hướng học tập tốt hơn trong thời gian sắp tới.
Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên là hoạt động thường niên hàng năm nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Lãnh đạo Khoa và sinh viên, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Khoa, Trường đối với sinh viên, giúp tăng cường mối gắn kết giữa Khoa với sinh viên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng nhằm kịp thời đáp ứng hỗ trợ các em trong thời gian học tập tại trường, từ đó góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
Nguyễn Thị Thu Hà