Nhằm thực hiện mục tiêu và giá trị cốt lõi của nhà trường trong việc gắn kết thực tiễn và phục vụ cộng đồng, chuyển giao kỹ thuật ứng dụng. Ngày 4/5/2018 và 5/5/2018 khoa Hóa học Ứng dụng trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thiện Thảo, cô Nguyễn Thị Thu Hà, cô Mã Thái Hòa, cô Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh, cô Nguyễn Thị Anh Thư.

Sinh viên dưới sự hướng dẫn của thầy cô Khoa Hóa học Ứng dụng đã tiến hành lấy mẫu nước giếng khoan, lắp ráp mô hình thử nghiệm xử lý mẫu nước giếng khoan, kiểm tra chất lượng nước trước và sau khi qua mô hình, hoàn thiện một số hệ thống xử lý nước giếng khoan tặng một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Long Hưng 2 - xã Hòa Minh - huyện Châu Thành, ấp Lạc Thạnh B - xã Thạnh Hòa Sơn - huyện Cầu Ngang và ấp Đông Sơn - xã Tập Sơn - huyện Trà Cú – Trà Vinh.

Hệ thống lọc nước tại xã Hòa Minh

Sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 cùng với các thầy cô Khoa Hóa tại Tập sơn- Trà Cú.

Sinh viên Khóa 2015 đang gắn hệ thống lọc nước tại Cầu Ngang .

Sinh viên Khóa 2014 đang gắn hệ thống lọc nước tại Trà Cú

Sinh viên khóa 2015, 2017 cùng với các thầy cô  tại Cầu Ngang

Sinh viên khóa 2014 tại xã Hòa Minh

Sinh viên khóa 2015 tại xã Hòa Minh 
Hệ thống lọc với các vật liệu: bộ vỏ cột lọc thô, cát thạch anh, vật liệu lọc phèn, than hoạt tính khi đưa vào sử dụng sẽ giúp loại bỏ phèn, một số kim loại nặng từ nguồn nước giếng khoan. Với mong muốn sau khi hoàn thành, sẽ góp phần hỗ trợ cho một số hộ gia đình có nguồn nước sạch, dùng trong sinh hoạt. Bên cạnh đó thông qua việc phổ biến kỹ thuật lọc nước thô, sẽ hỗ trợ thêm người dân biết cách chế tạo, lắp đặt các hệ thống lọc nước đơn giản, dùng trong sinh hoạt, đồng thời giúp các em sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành, gắn lý thuyết được học với thực tiễn cuộc sống, phục vụ lợi ích cho cộng đồng.

Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Anh Thư