Khoa Hóa Học Ứng Dụng tiền thân là Khoa Công Nghệ Hóa Học, được thành lập ngày 03/9/2008 theo quyết định số 604/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng trường ĐHTV.

Trãi qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu trẻ, năng động giàu kinh nghiệm và tận tâm cùng với các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Hiện nay Khoa có Văn phòng Khoa, 2 Bộ môn và các phòng thí nghiệm. Đặc biệt phòng thí nghiệm của Khoa được nhà trường đầu tư hơn 17 tỷ để trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy và dịch vụ phân tích mẫu của trung tâm CPE, hơn nữa PTN (CPE) đã từng bước xây dựng và đạt tiêu chuẩn ISO 17025 từ năm 2012 để sinh viên có cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật phân tích tiên tiến, và cách làm việc chuyên nghiệp. Hiện nay Khoa đào tạo ở hai bậc học: Đại học và Thạc sĩ. Ở bậc học Thạc sĩ có ngành Kỹ thuật Hóa học. Ở bậc đại học có 02 ngành: ngành Khoa học vật liệu và ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
Khoa Hóa học Ứng dụng đào tạo nhân lực cho cả nước và trong khu vực có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức lý thuyết, và kỹ năng thực hành tốt, có khả năng nắm bắt được những vấn đề mới của sự phát triển ngành, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thông qua chương trình đào tạo Coop liên kết giữa “Nhà trường – doanh nghiệp”.
Hằng năm sinh viên ra trường với tỷ lệ tốt nghiệp trung bình là 95% và phần lớn sinh viên tốt nghiệp tại khoa đều có việc làm và làm đúng chuyên ngành được đào tạo, một số sinh viên có việc làm ngay khi còn đi học. Hầu hết sinh viên làm việc trong các công ty liên doanh, các xí nghiệp sản xuất và viện nghiên cứu ở các tỉnh và thành phố lớn, một số sinh viên làm việc trong các trường đại học, cao đẳng, một số sinh viên tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn tại các Viện, trường đại học.