- Mục tiêu chung: Đào tạo các kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học:

- Có lòng yêu nước, có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật tốt, tác phong sinh hoạt văn minh, có ý thức rèn luyện sức khỏe.

- Có kiến thức nền tảng cả về lý thuyết và thực hành hóa học.

- Có trình độ chuyên môn cao thuộc một trong các chuyên ngành sau: Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu nano, Ứng dụng Hóa học trong thực phẩm, Vật liệu và công nghệ xử lý nước.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích nghi với sự phát triển của xã hội.

- Có năng lực thực hành tốt, sử dụng thành thạo một số thiết bị hiện đại trong môi trường làm việc thực tế, chuyển giao khoa học công nghệ.

- Có năng lực nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo, có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện và có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại các trường trong và ngoài nước.

    - Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…

  • Về kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về các môn khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và học tập ở các trình độ cao hơn.

- Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích; các kiến thức chuyên ngành về Chất dẻo linh hoạt và vật liệu nano, các kiến thức chuyên ngành về Hóa học trong thực phẩm, các kiến thức chuyên ngành về Vật liệu và công nghệ xử lý nước,...

 - Có đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo sản phẩm, quy trình và các hệ thống sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực hóa chất, dầu khí, thực phẩm, dược phẩm,.... Có tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.

  • Về kỹ năng:

- Có kỹ năng phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo sản phẩm, quy trình và các hệ thống sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực hóa chất, thực phẩm, môi trường,.... 

- Có kỹ năng sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, kỹ năng tự học và tự nghiên cứu,…

- Có kỹ năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp và làm việc nhóm.

  • Về thái độ:

- Có tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp.

- Có tinh thần học hỏi, tiếp thu các giá trị tốt đẹp trong hoạt động xã hội và hoạt động chuyên môn.

 

* Áp dụng từ Khóa 2018

 Xem chi tiết tại đây

 

* Áp dụng Khóa 2017

 Xem chi tiết tại đây

 

* Áp dụng Khóa 2016

 Xem chi tiết tại đây

 

* Áp dụng Khóa 2015

 Xem chi tiết tại đây