Sáng ngày 14.11.2019 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Nghiên cứu cấu trúc nguyên tử TiO2 vô định hình kích thước nano” do thầy Phan Thanh Hùng trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Qua nội dung báo cáo đã cho thấy, TiO2 tồn tại ở nhiều dạng thù hình khác nhau nhưng phổ biến nhất là tồn tại ở dạng pha anatase và rutile. Cấu trúc của các hạt TiO2 ở dạng pha anatase và rutile với cấu hình và kích thước khác nhau từ 0.8 nm đến 2.7 nm được nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh (DFTB).


Hạt nano TiO2 ở pha anatase khi được khảo sát đã cho thấy: độ dài liên kết của cặp Ti-O ở pha anatase thì ngắn hơn cấu trúc dạng khối, trong khi đó cặp liên kết Ti-Ti và O-O thì thay đổi không đáng kể; Số phối vị trung bình phụ thuộc vào kích thước của chúng và hội tụ về giá trị của dạng khối với các hạt có kích thước lớn; Góc liên kết trung bình O-Ti-O thay đổi không đáng kể so với cấu trúc khối. Còn với hạt nano TiO2 ở pha rutile: độ dài liên kết của cặp Ti-O và O-O ở pha rutile thì ngắn hơn cấu trúc dạng khối, trong khi đó cặp liên kết Ti-Ti thì thay đổi không đáng kể;  Số phối vị trung bình phụ thuộc vào kích thước của chúng và hội tụ về giá trị của dạng khối với các hạt có kích thước lớn; Góc liên kết trung bình O-Ti-O thay đổi không đáng kể so với cấu trúc khối.
Về tính chất điện tử và năng lượng tạo thành của 2 pha cho thấy: Cấu trúc vùng năng lượng của các hạt anatase lớn hơn rutile còn năng lượng bề mặt thì cả hai pha đều phụ thuộc vào kích thước và hình dạng theo tỉ lệ nghịch.
Thông qua hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp thu thông tin, định hướng cho các nghiên cứu mới trong  lĩnh vực có liên quan một cách thiết thực và bổ ích. Đây sẽ là cơ sở cho hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu và học tập đối với sinh viên khoa Hóa học Ứng dụng.
Phan Thanh Hùng