Chiều ngày 20.8.2019 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với chủ đề “Độc tính của mycotoxin trong thực phẩm” do bạn Trần Thị Thúy Quỳnh, sinh viên lớp ĐH CNKT Hóa học 2016 trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.


Nội dung chuyên đề bàn luận về mycotoxin, một loại độc tố được sản sinh do nấm mốc phát triển trên bề mặt thực phẩm. Một trong số mycotoxin gây độc đáng chú ý là aflatoxin, được hình thành trong quá trình trao đổi chất của chủng nấm mốc Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus phát triển nhiều trên các loại lương thực, ngũ cốc khi điều kiện bảo quản không tốt. Nếu tiêu thụ phải loại thực phẩm chứa độc tố này, người dùng có thể bị nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính, như ức chế tổng hợp DNA, đột biến DNA gây quái thai và ung thư.
 

Thông qua hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp thu thông tin một cách thiết thực và bổ ích. Điều này cũng là cơ sở cho hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai đối với sinh viên khoa Hóa học Ứng dụng.
Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh