Chiều ngày 29.09.2017 (14h30) tại Hội trường Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổj báo cáo chuyên đề cấp Khoa với chuyên đề “Hạt nano từ và Ứng dụng trong y sinh” do báo cáo viên Nguyễn Tấn Tài trình bày. Thành phần tham dự gồm có các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Nội dung báo cáo đã nêu lên những ứng dụng gần đây của công nghệ nano trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh dựa trên các vật liệu như hạt nano Ag, hạt nano Au và các CNTs. Tuy nhiên, hạn chế của các loại vật liệu này là mang thuốc không có tính định hướng, nên làm giảm hiệu suất và dễ gây tác dụng phụ đến các cơ quan khác trong cơ thể. Để khắc phục những hạn chế đó, hạt nano từ (Fe3O4) là vật liệu có thể đáp ứng được tính dẫn truyền có định hướng dưới tác động của từ trường ngoài nhờ vào từ tính cao của hạt nano Fe3O4. Hạt nano từ, sau khi tổng hợp, được phủ một lớp tương thích sinh học SiO2 với độ từ hóa được xác định là 54 emu/g. Sau đó, hạt được tiếp tục chức năng hóa với nhóm chức aldehyte (-CHO) nên ngoài cùng để gắn kết với Protein A – để đánh giá khả năng chức năng hóa bề mặt cũng như khã năng gắn kết để ứng dụng trong dẫn truyền thuốc.
 
Thông qua các hoạt động này, sinh viên có thể tiếp thu và tiếp cận với xu hướng nghiên cứu hiện đại trong nước cũng như trên thế giới. Tạo điều kiện để sinh viên có những đề xuất, ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp.

Tấn Tài