Chiều ngày 31.10.2018 tại Hội trường Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa với chủ đề “Chia sẻ ý tưởng Khởi Nghiệp trong sinh viên “Tổng hợp xà phòng than hoạt tính” do nhóm sinh viên Nguyễn Thị Bích Trâm, Trần Thị Thùy Dương lớp DA15HHB báo cáo với sự hướng dẫn của cô Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh, giảng viên thuộc Khoa. Buổi thuyết trình diễn ra với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc Khoa Hóa học Ứng dụng, trường Đại học Trà Vinh.

Chiều ngày 27.9.2018 tại Hội trường Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa với chủ đề “Kỹ thuật chiết QuEChERS và Ứng dụng” do Thầy Nguyễn Thiện Thảo trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc Khoa Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản.
Trong buổi báo cáo này, báo cáo viên đã trình bày Kỹ thuật chiết QuEChERS (Quick Nhanh chóng, Easy-Đơn giản, Cheap-Rẻ, Effective-Hiệu quả, Rugged Ổn định, Safe An toàn) và những nền mẫu thường được áp dụng kỹ thuật này vào xử lý mẫu phân tích. Trong phương pháp này, vật liệu hấp phụ anion yếu có nhóm amine bậc một và hai (Primary Secondary Amine – PSA) được sử dụng để loại bỏ đường, acid béo, acid hữu cơ, và các lipid, là một trong các chất hấp phụ chính có mặt trong hầu hết các nền mẫu. Phương pháp QuEChERS dựa trên kỹ thuật chiết phân tán pha rắn (d-SPE) mẫu có độ ẩm cao với dung môi chiết là acetonitrile, ethyl acetate hoặc acetone và sự phân lớp với muối magnesium sulfate khan hoặc hỗn hợp magnesium sulfate và các muối khác. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là:
- Số lượng mẫu xử lý nhiều trong thời gian ngắn (khoảng 8 mẫu trong vòng 30 phút).
- Xác định được đa dư lượng kháng sinh, thuốc trừ sâu, trong nền mẫu động thực vật.
- Sử dụng dung môi ít hơn các phương pháp xử lý mẫu thông thường.
- Độ thu hồi cao và kết quả chính xác.


Các nội dung được giới thiệu và trao đổi cởi mở giữa báo cáo viên và các thành viên viên tham dự. Thông qua hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp thu thông tin, định hướng cho việc xử lý mẫu trong các lĩnh vực có liên quan một cách thiết thực và bổ ích. Đây sẽ là cơ sở cho hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu và học tập đối với sinh viên Khoa Hóa học Ứng dụng.
Nguyễn Thiện Thảo

Vào lúc 14h30 ngày 28.5.2018 tại Phòng B31.101, Khu 1- Đại học Trà Vinh, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Vật liệu MOFs và Ứng dụng” do cô Nguyễn Thị Thu Hà trình bày với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Sáng ngày 01.8.2018 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Từ trường và sự tác động của từ trường vào cuộc sống” do thầy Phan Thanh Hùng trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Vào lúc 8h00 ngày 02.5.2018 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Calori trong thực phẩm” do cô Nguyễn Thị Anh Thư trình bày với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.