Sáng ngày 14.11.2019 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Nghiên cứu cấu trúc nguyên tử TiO2 vô định hình kích thước nano” do thầy Phan Thanh Hùng trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Chiều ngày 20.8.2019 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với chủ đề “Độc tính của mycotoxin trong thực phẩm” do bạn Trần Thị Thúy Quỳnh, sinh viên lớp ĐH CNKT Hóa học 2016 trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.


Nội dung chuyên đề bàn luận về mycotoxin, một loại độc tố được sản sinh do nấm mốc phát triển trên bề mặt thực phẩm. Một trong số mycotoxin gây độc đáng chú ý là aflatoxin, được hình thành trong quá trình trao đổi chất của chủng nấm mốc Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus phát triển nhiều trên các loại lương thực, ngũ cốc khi điều kiện bảo quản không tốt. Nếu tiêu thụ phải loại thực phẩm chứa độc tố này, người dùng có thể bị nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính, như ức chế tổng hợp DNA, đột biến DNA gây quái thai và ung thư.
 

Thông qua hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp thu thông tin một cách thiết thực và bổ ích. Điều này cũng là cơ sở cho hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai đối với sinh viên khoa Hóa học Ứng dụng.
Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh

Chiều ngày 25.02.2019 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Tìm hiểu về Plasma - trạng thái thứ tư của chất” do thầy Phan Thanh Hùng trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Vào lúc 14h30 ngày 02/07/2019 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa, chủ đề “Ứng dụng của vật liệu thủy tinh hữu cơ” do sinh viên Phạm Nguyễn Bình Khương lớp DA15HHA trình bày, dưới sự hướng dẫn của cô Mã Thái Hòa với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Vào lúc 14h00 ngày 29/11/2018 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa, chủ đề “Hydrogen fuel cell” do sinh viên Tô Hoàng Minh lớp DA15HHB trình bày, dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Anh Thư với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.