Báo cáo chuyên đề tháng 5/2018
Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học tham gia hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo
Báo cáo chuyên đề cấp khoa tháng 4/2018
Vào lúc 8h00 ngày 02.5.2018 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản...
Báo cáo chuyên đề tháng 3/2018
Sinh viên ngành công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2015 báo cáo kết quả Coop 3&4
Báo cáo chuyên đề cấp khoa – tháng 12/2017
Chủ đề “Tính chất và ứng dụng của nano TiO2” do thầy Phan Thanh Hùng trình bày...
Khoa Hóa học Ứng dụng đối thoại với sinh viên năm 2017
Vào lúc 18h30 ngày 12.12.2017 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản...
Hội thảo đóng góp chỉnh sửa chương trình đào tạo năm 2017
Hội thảo đóng góp chỉnh sửa chương trình đào tạo ...