Wednesday, Sep 20th

Last update10:19:19 AM GMT

ID: Trang chủ

Hội thảo khoa học ngày 8,9/4/2010

Hoi_thao_TS_Pham_Tiet_Khanh_Phat_bieuTrong 2 ngày 08 và 09/04/2010, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng chương trình đào tạo liên kết với doanh nghiệp: Kinh nghiệm - Định hướng"

Co-op 2007 từ 1-4/2010

coop2007-2-6-2010 1Một số hình ảnh hoạt động của nhóm sinh viên co-op 2007 từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2010

Tuyển sinh 2010

THÔNG TIN TUYỂN SINH 
KHOA HÓA HỌC ỨNG DỤNG

Trang 16/16