Monday, Jun 26th

Last update02:49:19 AM GMT

ID: Trang chủ

Hội thảo triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ngày 07/10/2010

IMG0013A

Ngày 07/10/2010, thầy Huỳnh Ngọc Mẫn – Phó khoa Hóa học Ứng dụng đã tham dự và báo cáo tại hội thảo “Triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

VTV4: Phóng sự về trung tâm phân tích – kiểm nghiệm TVU

01Ngày 23/9/2010 phóng viên truyền hình VTV4 đã có buổi làm việc và ghi hình tại Trung tâm Phân tích – Kiểm nghiệm TVU thuộc trường Đại học Trà Vinh…

Tiến sĩ Bùi Vĩnh Lộc thuyết trình chuyên môn ngày 23/9/2010

P9230502Ngày 23/9/2010 tại phòng họp lớn công ty cổ phần Mỹ Lan đã diễn ra buổi thuyết trình chuyên môn của tiến sĩ Bùi Vĩnh Lộc Phó giám đốc Independent Ink, Inc…

Co-op 2008 từ 16/4- 23/7/2010

1

Một số hình ảnh hoạt động của nhóm sinh viên Co-op 2008 từ ngày 16/4 đến ngày 23/7 năm 2010

Sinh viên khóa 2007 tham gia đào tạo tại Canada từ ngày 15/5 đến 15/8/2010

IMG_0117

Sinh viên Nguyễn Thanh Sang và Trần Dân Xinh tham gia khóa đào tạo về nâng cao năng lực trong ngành hóa hữu cơ theo thư mời của ông Brian Nguyen – Giám đốc American Dye Source, Inc.

Trang 12/14