Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Thông báo Thư mời: Tổ chức Đại hội cựu Sinh viên

Thư mời: Tổ chức Đại hội cựu Sinh viên

Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ cựu sinh viên đã học tập và trưởng thành tại Khoa với các sinh viên, giảng viên thuộc Khoa
Trân trọng kính mời: Toàn thể Sinh viên Khoa HHUD
đến tham dự Đại hội Hội cựu sinh viên của Khoa Hóa học Ứng dụng lần 1, năm 2017
Thời gian: Vào lúc 13h30’, ngày 17 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: Phòng E21.105 – Tòa nhà E2 – Khoa ngôn ngữ - VH- NT Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh.
Sự hiện diện của Toàn thể Sinh viên sẽ góp phần làm nên thành công cho đại hội.
Xem chi tiết tại đây