Thông báo (thay thư mời) về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề - tháng 6
Chuyên đề: Hiệu ứng nhiệt - điện và ứng dụng
Báo cáo viên TS. Nguyễn Tấn Tài
Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp thông báo tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
Chi tiết thông báo các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây
Mẫu ý tưởng khởi nghiệp các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây

Quyết định về việc Hỗ trợ học bổng cho sinh viên nữ năm học 2017-2018 theo quy chế chi tiêu nội nộ ngày 29/12/2017
Các bạn Sinh viên xem chi tiết quyết định tại đây

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên, học kì II, NH: 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem quyết định tại đây

Quyết định trợ cấp xã hội cho Sinh viên, học kì II, NH: 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem quyết định tại đây

Thông báo: V/v tuyển dụng lao động Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh
Chi tiết thông báo xem tại đây