Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 8
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: Về việc triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc đối với SV-HS năm học 2017-2017
Chi tiết thông báo xem tại đây

Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2017"
- Chi tiết kế hoạch xem tại đây
- Danh sách nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp xem tại đây (cập nhật)
- Danh sách Doanh nghiệp tham gia ngày hội xem tại đây (cập nhật)

Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 7
chi tiết thông báo xem tại đây

Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ cựu sinh viên đã học tập và trưởng thành tại Khoa với các sinh viên, giảng viên thuộc Khoa
Trân trọng kính mời: Toàn thể Sinh viên Khoa HHUD
đến tham dự Đại hội Hội cựu sinh viên của Khoa Hóa học Ứng dụng lần 1, năm 2017
Thời gian: Vào lúc 13h30’, ngày 17 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: Phòng E21.105 – Tòa nhà E2 – Khoa ngôn ngữ - VH- NT Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh.
Sự hiện diện của Toàn thể Sinh viên sẽ góp phần làm nên thành công cho đại hội.
Xem chi tiết tại đây