Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp thông báo tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
Chi tiết thông báo các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây
Mẫu ý tưởng khởi nghiệp các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây

Quyết định về việc Hỗ trợ học bổng cho sinh viên nữ năm học 2017-2018 theo quy chế chi tiêu nội nộ ngày 29/12/2017
Các bạn Sinh viên xem chi tiết quyết định tại đây

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên, học kì II, NH: 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem quyết định tại đây

Quyết định trợ cấp xã hội cho Sinh viên, học kì II, NH: 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem quyết định tại đây

Thông báo: V/v tuyển dụng lao động Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: V/v khiếu nại điểm rèn luyện (dự kiến lần 02) Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây
Các bạn Sinh viên vui lòng xem mail để có thêm thông tin