Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Hóa vô cơ

Hóa học vô cơ 2 - Ngô Thị Mỹ Bình

08-hoavoco2Nguồn phát hành: Trường Đại học Đà Nẵng
Sơ lược:
Chương 1. Lịch sử của các nguyên tố hóa học
Chương 2. Phân loại tổng quát các chất vô cơ
Chương 3. Phức chất
Chương 4. Hidro – nước
Chương 5. Các nguyên tố và các chất nhóm VII
Chương 6. Các nguyên tố và các chất nhóm VI
Chương 7. Các nguyên tố và các chất nhóm V
Chương 8. Các nguyên tố và các chất nhóm IV
Chương 9. Các nguyên tố và các chất nhóm III
Chương 10. Các nguyên tố và các chất nhóm II
Chương 11. Các nguyên tố và các chất nhóm I
Chương 12. Các nguyên tố và các chất nhóm XII
Xem file tại đây

Bài giảng Hóa học vô cơ - Đặng Kim Triết

07-hoavocoNguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008
Sơ lược:
Chương 1: Một số kiến thức mở đầu
Chương 2: Hidro và những nguyên tố nhóm I
Chương 3: Nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 4: Nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 5: Nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 6: Nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 7: Nhóm VI trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 8: Nhóm VII trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 9: Nhóm VIII trong bảng hệ thống tuần hoàn
Xem file tại đây

Hoá kỹ thuật - TS. Đặng Kim Triết

06-hoakythuatNguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2009
Sơ lược:
Chương 1: Khái niệm về công nghệ hóa học
Chương 2: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp  hóa chất
Chương 3: Xúc tác trong công nghệ hóa học
Chương 4: Kỹ thuật sản xuất một số hợp chất vô cơ cơ bản
Chương 5: Kỹ thuật điện hóa sản xuất xút-clo
Chương 6: Công nghệ sản xuất phân bón hóa học
Chương 7: Kỹ thuật sản xuất một số hợp chất silicat
Chương 8: Kỹ thuật sản xuất một số kim lọai
Chương 9: Kỹ thuật sản xuất và chế biến nhiên liệu
Chương 10: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất hữu cơ
Chương 11: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất cao phân tử
Chương 12: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất hóa dược
Xem file tại đây

Hoá học vô cơ - Tập 2 - PGS. Nguyễn Đức Vận

05-hoavocot2Nguồn phát hành: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011
Sơ lược: Các kim loại điển hình. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên trung học chuyên ngành Hóa.
Lời nói đầu
Chương 1. Đại cương về kim loại
Chương 2. Các nguyên tố nhóm IA (kim loại kiềm)
Chương 3. Các nguyên tố nhóm IIA (kim loại kiềm thổ)
Chương 4. Các nguyên tố nhóm IIIA (nhôm - gali - inđi - tali)
Chương 5. Các nguyên tố nhóm IVA (gecmani - thiếc - chì)
Chương 6. Đại cương về nguyên tố chuyển tiếp
Chương 7. Các nguyên tố nhóm IB ( đồng - bạc - vàng )
Chương 8. Các nguyên tố nhóm IIB (kẽm - cađimi thủy ngân)
Chương 9. Các nguyên tố nhóm VIB (crom - molipđen - vonfram)
Chương 10. Các nguyên tố nhóm VII B (mangan - tecnexi - reni)
Chương 11. Các nguyên tố nhóm VIII B (sắt - coban - niken và họ platin)
Tài liệu tham khảo
Xem file tại đây

Giáo trình Kỹ thuật hoá vô cơ - Th.S Lê Ngọc Trung

04-kythuathoavocoNguồn phát hành:  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 2010
Sơ lược:
Chương I. Những định luật cơ bản của công nghệ hoá học
Chương II. Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghệ hoá học
Chương III. Công nghệ tổng hợp amoniac
Chương IV. Công nghệ sản xuất axit sunfuaric
Chương V. Công nghệ sản xuất axit nitric
Chương VI. Công nghệ sản xuất phân khoáng
Phần 2: Công nghệ điện hoá
Chương VII. Công nghệ sản xuất xút - clor & axit clohydric
Chương VIII. Công nghệ sản xuất accu chì axit
Xem file tại đây

Trang 1/2