Vào lúc 14h30 ngày 30/03/2018, tại Hội trường Khoa Nông nghiệp-Thủy sản, trường đại học Trà Vinh đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề “Ứng dụng hydrogel siêu hấp thụ trong nông nghiệp” của cô Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh, giảng viên khoa Hóa học Ứng dụng.  

 

Sáng ngày 19&26.01.2018 tại phòng A21.101 và Hội trường khoa Nông Nghiệp Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức báo cáo tổng kết thực tập cho 56 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Khóa 2015 đã hoàn thành đợt thực tập Coop 3 & 4 tại 20 Công ty và Doanh nghiệp trong Học kỳ I, năm học 2017-2018.

Sáng ngày 21/8/2018, Khoa Hóa học ứng dụng long trọng tổ chức buổi chào đón tân sinh viên khóa 2018 và gặp gỡ sinh viên đầu năm tại giảng đường 1 (A21.101), Khu I - Trường Đại học Trà Vinh.

Nhằm thực hiện mục tiêu và giá trị cốt lõi của nhà trường trong việc gắn kết thực tiễn và phục vụ cộng đồng, chuyển giao kỹ thuật ứng dụng. Ngày 4/5/2018 và 5/5/2018 khoa Hóa học Ứng dụng trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thiện Thảo, cô Nguyễn Thị Thu Hà, cô Mã Thái Hòa, cô Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh, cô Nguyễn Thị Anh Thư.

Vào lúc 13h30 phút, ngày 15.5.2018 tại Hội trường khoa Nông Nghiệp Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức báo cáo tổng kết thực tập cho 21 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Khóa 2016 (19 sinh viên) và khóa 2013 (02 sinh viên) đã hoàn thành đợt thực tập Coop 1 tại 06 Công ty và Doanh nghiệp trong Học kỳ I, năm học 2017-2018.