Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Hóa lý - polyme

Hoá lý 1 - ThS. Nguyễn Hữu Sơn

01-hoaly1Nguồn phát hành:  Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Sơ lược:
Chương 1. Nhiệt hóa học
Chương 2. Chiều và giới hạn của quá trình
Chương 3. Cân bằng hóa học
Chương 4. Lý thuyết cân bằng pha
Chương 5. Cân bằng pha trong hệ một cấu tử
Chương 6. Dung dịch, cân bằng lỏng - hơi
Chương 7. Cân bằng lỏng – rắn
Chương 8. Hóa keo
Xem file tại đây