Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Hóa hữu cơ

Bài giảng Kỹ thuật hoá học hữu cơ - Đoàn Thị Thu Loan

17-bghhhcNguồn phát hành:  Đại học Đà Nẵng, 2008
Sơ lược:
Phần 1. Kỹ thuật sơn
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Các thành phần của sơn
Chương 3: Sản xuất sơn
Chương 4: Các phương pháp gia công màng sơn
Phần 2. Kỹ thuật vật liệu compozit
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Vật liệu thành phần của polymer compozit
Chương 3: Các phương pháp gia công
Phần 3. Kỹ thuật sản xuất bột và giấy
Chương 1: Mở đầu
Chương 3: Nguyên liệu sản xuất giấy
Chương 4: Sản xuất bột
Chương 5: Sản xuất giấy
Xem file tại đây

Bài giảng Hoá học hữu cơ - Phan Thanh Sơn Nam

16-bghhhcNguồn phát hành: Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp.HCM, 2008
Sơ lược:
Chương 1: Đồng phân
Chương 2: Các loại hiệu ứng
Chương 3: Cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ
Chương 4: Alkane
Chương 5: Alkene
Chương 6: Alkadiene
Chương 7: Alkyne
Chương 8: Hydrocarbon thơm
Chương 9: Các dẫn xuất Halogen
Chương 10: Alcohol - Phenol
Chương 11: Aldehyde - Ketone
Chương 12: Carboxylic Acid
Chương 13: Amine - Diazonium
Xem file tại đây

Hoá học Lập thể - Võ Thị Thu Hằng

15-hhltNguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, 2002
Sơ lược:
Phần A: Lý thuyết
Chương 1: Khái niệm cơ bản
Chương 2: Đồng phân quang học
Chương 3: Đồng phân hình học.
Chương 4: Đồng phân cấu trạng của hợp chất không vòng.
Chương 5: Cấu trạng của hợp chất vòng no
Chương 6: Hóa lập thể của dị tố và Polymer.
Chương 7: Hóa lập thể động.
Phần B: Bài tập
Đồng phân quang học.
Đồng phân hình học
Đồng phân cấu trạng.
Phản ứng thế SN.
Phản ứng tách.
Phản ứng cộng
Tài liệu tham khảo
Xem file tại đây

Hoá học hữu cơ - Trần Văn Thắm

14-hhhcNguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà, 2009
Sơ lược:
Chương 1: Đại cương về hoá học hữu cơ
Chương 2: Các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ
Chương 3: Sự tác dụng tương hỗ các nguyên tử trong phân tử
Chương 4: Phản ứng hữu cơ
Chương 5: Hiđrocacbon
Chương 6: Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
Chương 7: Hợp chất hữu cơ tạp chức
Chương 8: Hợp chất dị vòng
Phần 2: Thực hành Hóa hữu cơ
Bài 1- Phân tích nguyên tố trong HCHC
Bài 2- Hiđro cacbon
Bài 3- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 4- Ancol – phenol – ete
Bài 5- Anđehit – xeton
Bài 6-  Axit cacboxylic và dẫn xuất
Xem file tại đây

Hoá hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức - Tập I - PGS. TS. Trương Thế Kỷ chủ biên

13-hchcNguồn phát hành:  Bộ Y tế, 2009
Sơ lược:
Sách dùng đạo tạo dược sĩ đại học.
Chương 1: Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành
Chương 2: Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ
Chương 3: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Đồng phân và cấu dạng
Chương 4: Khái niệm acid-base trong hóa hữu cơ
Chương 5: Các loại phản ứng trong hóa hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứng
Chương 6: Các phương pháp hóa học và vật lý xác định cấu tạo hợp chất hữu cơ
Chương 7: Alkan - Hydrocarbon no
Chương 9: Alken - Hydrocarbon etylenic
Chương 10: Alkyn - Hydrocarbon acetylenic
Chương 11: Aren - Hydrocarbon thơm
Chương 12: Hydrocarbon đa nhân thơm
Chương 13: Hệ thống liên hợp và alkadien
Chương 14: Dẫn xuất halogen
Chương 15: Hợp chất cơ kim
Chương 16: Alcol
Chương 17: Phenol
Chương 18: Ether
Chương 19: Aldehyd , Ceton và Quinon
Chương 20: Acid carboxylic
Chương 21: Các dẫn xuất của acid carboxylic
Chương 22: Amin
Chương 23: Các hợp chất khác chứa nitơ
Chương 24: Hợp chất có lưu huỳnh và phosphor
Xem file tại đây

Trang 1/4