Saturday, Apr 29th

Last update03:12:34 AM GMT

ID: Đào tạo Khung chương trình

Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Tên chương trình: Hóa học

- Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và Vật liệu Nano 
- Ứng dụng Công nghệ in 2 chiều và 3 chiều 
- Vật liệu và công nghệ xử lý nước
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 
Bậc:  Đại học - Hệ: Chính quy