Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Trang chủ

Lời ngỏ

Khoa Hóa học Ứng dụng thuộc Trường Đại học Trà Vinh chịu trách nhiệm đào tạo các kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Hóa học có trình độ chuyên môn cao gồm các chuyên ngành sau: Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu nano, Ứng dụng công nghệ in 2D & 3D, Ứng dụng polymer phân hủy sinh học, In kỹ thuật số, Hóa dược.
Chương trình đào tạo luôn được cập nhật, hướng tới chuẩn quốc tế, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành, với đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe vững vàng, có khả năng tự hoàn thiện để đáp ứng với nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động.
Ngoài ra, Khoa còn trang thiết bị phục vụ giảng dạy và phân tích dịch vụ (Trung tâm CPE) gồm: Máy đo kích thước hạt (Zetasizer Nano ZS), Máy đo diện tích bề mặt và thể tích lổ xốp (triStar II 3020), Thiết bị phân tích PHARO 100, Viscometer (DVII + Pro), Tensiometer (BPA 800P), Karl Fisher Titroline, Máy đo hàm lượng nước KF Coulometer, Máy đo phổ hồng ngoại FT–IR, Máy đo nhiệt phản ứng Calorimeter, Máy phân tích nhiệt trọng trường (TGA Q500), Máy đo phổ hấp thụ nguyên tử (AA240), Máy chưng cất đạm tự động (UDK 142), Hệ thống điện hóa (Parstat 2273), Máy sắc ký khí (Clarus 500 GC), Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-1800), Máy đo nhiệt quét vi sai (DSC Q200),  …
Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo thuộc Khoa quản lý là chương trình đào tạo hợp tác với doanh nghiệp (Coop), thời gian đi làm ở doanh nghiệp được xem là học phần bắt buộc đối với sinh viên. Coop thường xuyên cung cấp cho doanh nghiệp các sinh viên có thành tích và động cơ học hỏi cao, có thể đáp ứng nhu cầu nhân lực tức thời trong các dự án đặc biệt hoặc ngắn hạn, … mà không cần cam kết thuê mướn/hợp đồng lâu dài.
Khoa đã và đang đào tạo các khóa từ 2007 đến 2012. Trong đó, 100% sinh viên khóa 2007 ra trường có việc làm, có vị trí và được phản hồi tốt từ các doanh nghiệp, khóa 2008 chuẩn bị tốt nghiệp và có một số em đã được nhận vào làm nhân viên chính thức.
Qua đó cho thấy Khoa có khả năng cung cấp nguồn nhân lực đủ năng lực làm việc tại các công ty, nhà máy, cơ quan nghiên cứu thuộc các lĩnh vực có liên quan. Có thể giảng dạy hoặc học tiếp để nâng cao trình độ tại các Viện, trường Đại học trong và ngoài nước.
Khoa Hóa học Ứng dụng rất hy vọng được hợp tác với các Doanh nghiệp, Tổ chức trong và ngoài tỉnh.
PHÓ TRƯỞNG KHOA
HỨA KIM THANH