Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Trang chủ

Chuyên ngành: Ứng dụng chất dẻo linh hoạt & vật liệu Nano

A. Thông tin chung:

+ Khối thi tuyển sinh: Khối A (Toán, Lý, Hóa) và

Khối B (Toán, Hóa, Sinh);

+ Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

+ Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

B. Mục tiêu đào tạo, kỹ năng đạt được và vị trí nghề nghiệp:

Ø      Mục tiêu đào tạo:

Chương trình Đại học chuyên ngành Ứng dụng Chất dẻo linh hoạt và Vật liệu Nano trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng thực nghiệm về:

o       Các tính chất của vật liệu nano và polymer linh hoạt.

o       Các phương pháp, quy trình công nghệ, thiết bị tiên tiến trong chế tạo vật liệu nano và polymer linh hoạt.

o       Các phương pháp phân tích hiện đại được sử dụng trong nghiên cứu lĩnh vực nano và polymer linh hoạt.

o       Những ứng dụng quan trọng của vật liệu nano và polymer linh hoạt trong lĩnh vực quang điện tử gồm màn hình hữu cơ phát sáng, pin năng lượng mặt trời, thiết bị RFID, biosensor,…

Ø      Kỹ năng nghề nghiệp:

-         Có khả năng vận hành các thiết bị phân tích hiện đại như AAS, HPLC, GC, TGA, DSC, UV-Vis, FT-IR, Zetasizer Nano ZS, v.v…

-         Có khả năng nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các sản phẩm hoá học như tổng hợp dye, tổng hợp polymer,…

-         Có khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của khoa học công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời.

-         Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm.

-         Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 550 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học tương đương A; sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng dùng trong xử lý số liệu và mô phỏng công nghệ hóa học: Excel, HyperChem, ChemOffice …

-         Ứng dụng LabView và các chương trình đồ họa như Photoshop, Corell Draw, AutoCad…

Ø      Vị trí nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Ứng dụng Chất dẻo linh hoạt và Vật liệu Nano có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất sơn, hóa chất, dược phẩm, các trung tâm phân tích, các công ty liên quan đến chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng polymer linh hoạt và vật liệu nano. Ngoài ra, họ cũng có thể tham gia nghiên cứu, giảng dạy hoặc học tiếp để nâng cao trình độ tại các Viện, trường Đại học,… trong và ngoài nước.

Đặc biệt, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty của tập đoàn Mỹ Lan thuộc khu Công nghiệp Long Đức tỉnh Trà Vinh.