Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Trang chủ

Chuyên ngành: Ứng dụng công nghệ in 2D & 3D

A. Thông tin chung:

+ Khối thi tuyển sinh: Khối A (Toán, Lý, Hóa) và

Khối B (Toán, Hóa, Sinh);

+ Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

+ Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

B. Mục tiêu đào tạo, kỹ năng đạt được và vị trí nghề nghiệp:

Ø      Mục tiêu đào tạo:

Chương trình Đại học chuyên ngành Ứng dụng Công nghệ in 2 chiều và 3 chiều trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, chuyên sâu và kỹ năng thực nghiệm về:

o       Tổng hợp những vật liệu hữu cơ dùng trong ngành in. Vận hành các thiết bị Screenplate, thiết bị rữa bản, máy SLA250, máy đo độ bền mẫu polymer…

o       Tính chất của vật liệu trong ngành in theo công nghệ tiên tiến, các phương pháp, quy trình công nghệ trong công nghệ in 2 chiều và 3 chiều.

o       Các quá trình sản xuất chính và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ và thiết bị trong ngành in ấn, chế bản, tạo hình 3 chiều.

o       Những ứng dụng quan trọng của công nghệ in 2 chiều và 3 chiều, đặc biệt là khả năng ứng dụng và các hướng phát triển công nghệ in 2 chiều và 3 chiều tại Việt Nam.

Ø      Kỹ năng nghề nghiệp:

-         Có kỹ năng thực hành cao về tổng hợp và ứng dụng Vật liệu Hóa học phục vụ ngành công nghiệp in, công nghệ  in và các quá trình in hiện đại.

-         Có khả năng nghiên cứu và phát triển vật liệu mới cho công nghệ in 2 chiều và 3 chiều.

-         Có khả năng chỉ đạo, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ mới, vào điều kiện sản xuất thực tế thuộc lĩnh vực ngành in.

-         Có khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của khoa học công nghệ, có tính năng động, thích tìm tòi, nghiên cứu, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm.

-         Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm.

-         Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 550 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học tương đương A; sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng dùng trong xử lý số liệu và mô phỏng công nghệ hóa học: Excel, HyperChem, ChemOffice …

-         Ứng dụng LabView và các chương trình đồ họa như Photoshop, Corell Draw, AutoCad…

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Công nghệ in 2D & 3D có thể có thể tham gia quản lý, điều hành tại các xưởng in báo, tạp chí, bao bì, các cơ sở sản xuất sơn, hóa chất, vật liệu phục vụ cho ngành in, các trung tâm phân tích, các công ty liên quan đến chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu công nghệ in 2 chiều và 3 chiều. Ngoài ra, họ cũng có thể tham gia nghiên cứu, giảng dạy hoặc học tiếp để nâng cao trình độ tại các Viện, trường Đại học,… trong và ngoài nước.

Đặc biệt, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia học tập và làm việc tại Công ty sản xuất vật tư ngành In Mỹ Lan thuộc khu Công nghiệp Long Đức tỉnh Trà Vinh.