Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Chương trình Co-op

Co-op 2008 từ 16/4- 23/7/2010

1

Một số hình ảnh hoạt động của nhóm sinh viên Co-op 2008 từ ngày 16/4 đến ngày 23/7 năm 2010

Phỏng vấn sinh viên khóa 2009 thực tập Co-op tại tập đoàn Mỹ Lan

IMAG0304

Ngày 10/7/2010 Khoa Hóa học Ứng dụng phối hợp với Tập đoàn Mỹ Lan tổ chức buổi phỏng vấn để xét chọn trực tiếp đợt thực tập Co-op của sinh viên khóa 2009.

Co-op 2007 từ 1-4/2010

coop2007-2-6-2010 1Một số hình ảnh hoạt động của nhóm sinh viên co-op 2007 từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2010