Vào lúc 14h30 ngày 28.5.2018 tại Phòng B31.101, Khu 1- Đại học Trà Vinh, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Vật liệu MOFs và Ứng dụng” do cô Nguyễn Thị Thu Hà trình bày với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

Vào lúc 8h00 ngày 02.5.2018 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Calori trong thực phẩm” do cô Nguyễn Thị Anh Thư trình bày với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

 

Sáng ngày 03.01.2018 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Tính chất và ứng dụng của nano TiO2” do thầy Phan Thanh Hùng trình bày với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng và khách mời thầy Trần Thanh Vũ thuộc Bộ môn xây dựng, Khoa Kỹ Thuật và Công nghệ.

Vào lúc 14h30 ngày 30.11.2017 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Tro trấu và những ứng dụng trong xử lý môi trường” do các bạn sinh viên lớp DA13HH báo cáo với sự hướng dẫn của Cô Mã Thái Hòa.

Sáng ngày 31.10.2017 (8h30) tại Hội trường Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo cấp Khoa với chuyên đề “Cảm biến sợi quang sử dụng hiệu ứng cộng hưởng bề mặt để ứng dụng trong chẩn đoán bệnh" do báo cáo viên Nguyễn Tấn Tài trình bày và chuyên đề "Giới thiệu quy trình xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh AO" do sinh viên Phạm An Dương Khang (lớp DA15HHB) trình bày. Thành phần tham dự gồm có các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.