Chiều ngày 29.09.2017 (14h30) tại Hội trường Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổj báo cáo chuyên đề cấp Khoa với chuyên đề “Hạt nano từ và Ứng dụng trong y sinh” do báo cáo viên Nguyễn Tấn Tài trình bày. Thành phần tham dự gồm có các giảng viên, sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.

BCCD0717-02Vào lúc 8h00 ngày 28.7.2017 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Một số xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO” do cô Nguyễn Thị Anh Thư trình bày với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng. 

BCCD0517Sáng ngày 30.5.2017 tại Hội trường khoa Nông nghiệp-Thủy sản, khoa Hóa học Ứng dụng đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề “Ứng dụng Nanocarrier vận chuyển thuốc trong lĩnh vực y sinh” với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc khoa Hóa học Ứng dụng.